TERAAPIA KESTVUS HIND
Alkoholivastane kodeerimine 2 tundi 200 EUR
Suitsetamise vastane kodeerimine 2 tundi 200 EUR
Pensionäridele ja puuetega
inimestele kodeerimine
2 tundi 100 EUR
Kehakaalu vähendamine 2 tundi 100 EUR
Andestamisteraapia 2 tundi 100 EUR
Muud teraapiad 2 tundi  100 EUR