TERAAPIA KESTVUS HIND
Alkoholi vastane kodeerimine 2 tundi 200 EUR
Suitsetamise vastane kodeerimine 2 tundi 200 EUR
Leinateraapia 2 tundi   60 EUR
Ülejäänud teraapiad 2 tundi  60 EUR
Kehakaalu vähendamine 2 tundi   60 EUR

Pensionäridele ja puuetega
inimestele kodeerimine

2 tundi 100 EUR